Může vadný DPF poškodit turbodmychadlo?

Bohužel možná. Ucpaný filtr pevných částic DPF / FAP / GPF nebo katalyzátor je překážkou turbodmychadla. Situace může být také opačná – vadné turbodmychadlo povede v průběhu času ke snížení účinnosti filtru pevných částic.

Nesprávná funkce jedné ze součástí systému, například turbodmychadla, DPF, snímače diferenciálu, systému přívodu paliva nebo ventilu EGR, povede k problémům s ostatními součástmi. Ucpaný filtr pevných částic způsobuje výrazné zvýšení mechanické zátěže turbodmychadla. Problémy s DPF často doprovází ředění motorového oleje palivem a turbodmychadlo vyžaduje velmi dobré mazání prvků. Motor s poškozeným turbodmychadlem vyzařuje více sazí, což vede k ucpání monolitických kanálů filtru pevných částic.

V dnešní době, kdy v automobilovém světě dominuje móda pro downsizing a ekologii, je stále obtížnější setkat se s jednotkami bez přeplňování nebo komplikovaných výfukových filtrů. Životnost turbodmychadla a filtru pevných částic spolu souvisí. Porucha jedné ze složek dříve či později způsobí poruchu druhé.

Správně fungující DPF / FAP / GPF neutralizuje až 90% pevných částic. Abychom se vyhnuli selhání, měli bychom se postarat o stav DPF. Při jízdě musí být systém přídavného spalování schopen zahájit proces regenerace. Aby saze vyhořely, je nutné zvýšit teplotu uvnitř monolitu, např. přídavným vstřikováním paliva nebo nanesením speciální látky, která snižuje stupeň ohřevu filtru a eliminuje usazeniny uhlíku. Bohužel ani automatický proces regenerace provedený správně není 100% efektivní. Uvnitř vložky je stále popel, který je konečným výsledkem spalování. V důsledku jeho uložení se filtr ucpe. Stává se, že aktivní regenerace neprobíhá dobře – je někdy přerušena nebo kvůli jiným faktorům se vůbec nespustí. Poté se množství nečistot dodatečně zvyšuje a snižuje kapacitu filtru.
Během aktivní regenerace je do filtru dodávána dávka paliva, která ho pomáhá zahřát. Pokud je proces přerušen, nespálené palivo bude proudit do motorového oleje, čímž se zvýší jeho objem a následně se sníží jeho hustota a mazací vlastnosti. Proto v některých případech (zejména u městských automobilů) lze pozorovat zvýšení hladiny oleje. Poté byste jej měli okamžitě vyměnit a přejít na diagnostiku, abyste zjistili příčinu situace. Zvýšení zpětného tlaku je pro turbodmychadlo fatální. K tomu dochází, když účinnost filtru pevných částic klesá a výfukové plyny jím nemohou procházet do výfuku.

Účinky:
– těsnění turbíny rozbité plyny,
– vyfukování oleje z ložisek hřídele rotoru, karbonizace jeho zbytků,
– zhoršení mazání,
– mechanické poškození uvnitř turbíny (lopatky, ložiska, hřídel).

Jak se vyhnout selhání? Nejprve odstraňte první příznaky zablokování DPF / FAP / GPF, ujistěte se, že automatický proces regenerace filtru pevných částic běží správně a není přerušen. Na palubním počítači byste neměli ignorovat žádná světla ani zprávy. Řešení těchto typů problémů by jste neměli odkládat – musíte jednat rychle, aby jedna malá chyba nevedla k další.