Je legální odstranění DPF?

Na internetu není těžké najít nabídku služby, která nabízí „zbavení se“ problému DPF. Mnoho majitelů automobilů se rozhodne to udělat, aniž by na tom viděli něco špatného, ​​a co je horší, jsou přesvědčeni, že postup odstranění je plně legální. Ukazuje se, že povědomí v tomto ohledu je nízké a mnoho řidičů si neuvědomuje důsledky vystřižení DPF ze svého vozidla. Sociální organizace zabývající se ochranou životního prostředí stále více zasahují a účinky jejich akcí jsou již viditelné.

Hlavním úkolem filtru DPF je čištění výfukových plynů od sazí. Spolu s nárůstem počtu automobilů vzrostlo znečištění ovzduší ve městech, a tak se začaly používat filtry ke snížení emise škodlivých částic do vzduchu, který dýcháme. Surové výfukové plyny ze vznětových motorů jsou jedovatější než výpary jejich benzinových protějšků.

Proč tedy řidiči chtějí odstranit filtr DPF? Vznětové motory získaly popularitu díky nižším nákladům na naftu ve srovnání s benzínem. Zpočátku byly dieselové motory instalovány do nákladních automobilů a autobusů, tj. do vozidel s vysokým počtem najetých kilometrů. Postupem času se začaly objevovat osobní automobily, ale příliš krátké trasy, stání v dopravní zácpě a nízké rychlosti v přetížených městech znemožňují proces spalování filtru včetně jedovatých plynů. Podle návrhu jsou dieselové motory konstruovány na dlouhé vzdálenosti. Nedodržení správné teploty spalování, např. jízdou po několika minutách po rychlostních komunikacích, vede k ucpání filtru pevných částic. Záchranou je regenerace hydrodynamického filtru v DPF Master Flash servisním režimu, což generuje další náklady, jako je výměna oleje. A tady přichází pokušení vyřadit filtr DPF. Vyhledání reklamy poblíž na internetu trvá jen několik okamžiků.

Je zakázáno pouze vyříznutí filtru? Reklamy, které se objevují na internetu, často zákazníka uvádějí v omyl. Samotný řez není zakázán, ale zákon je porušen, když došlo k zásahu do vozidla s DPF, provozovaného na veřejných komunikacích. Majiteli takového vozidla může být zadrženo osvědčení o registraci a udělena pokuta.

Jedním ze základních problémů je to, že si lidé neuvědomují, že odstranění DPF je škodlivé a nezákonné. Demontáž filtru DPF vede ke změně vybavení vozidla, jak je uvedeno ve schválení vozidla. Vozidlo s odstraněným DPF nemůže projít technickou kontrolou. V zahraničí končí používání vozidla s vypnutým filtrem pokutou, např. v České republice dostanete pokutu 50 000 Kč, v Německu 1 000 – 5 000 EUR, v Rakousku 3 500 EUR.